Phát triển website Đà Nẵng - Thiet ke web Da Nang | IZWAY
Mai Dong Giang IZWAY Co., Ltd +84935191902 info@izway.vn

Chính sách bảo mật này tiết lộ các quy tắc bảo mật cho www.izway.vn. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Nó sẽ thông báo cho bạn về những điều sau:

  • Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách sử dụng thông tin và người được chia sẻ.
  • Những lựa chọn nào có sẵn cho bạn về việc sử dụng dữ liệu của bạn.
  • Các quy trình bảo mật được áp dụng để bảo vệ việc lạm dụng thông tin của bạn.
  • Cách bạn có thể sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, về lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, ngoài việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ: để giao hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

  • Xem dữ liệu nào chúng tôi có về bạn, nếu có.
  • Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu chúng tôi có về bạn.
  • Thể hiện mọi mối quan tâm bạn có về việc sử dụng dữ liệu của bạn.

Cookie

Chúng tôi sử dụng "cookie" trên trang web này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và xác định khách truy cập lặp lại vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần, do đó tiết kiệm thời gian trong khi trên trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng để nâng cao trải nghiệm trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ và tìm kiếm "https" ở đầu địa chỉ của trang Web.

Trong khi chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân.

Máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua điện thoại tại 0935 19 19 02 hoặc qua email tại info@izway.vn .

Phát triển website Đà Nẵng - Thiet ke web Da Nang | IZWAY